خطوط تولید صنایع غذایی

طراحی و پیاده سازی خطوط تولید قند، نوشیدنی و فرآوری خرما و ...

مشاهده

دستگاه های پرکن

طراحی و ساخت انواع دستگاه های پر کن مایعات رقیق و غلیظ خوراکی و شیمیایی

مشاهده

دستگاه های بسته بندی

طراحی و ساخت کلیه دستگاه های بسته بندی محصولات غذایی و شیمیایی

مشاهده

دستگاه های شرینک

طراحی و ساخت کلیه دستگاه های شرینک برقی، دوگانه سوز، کابینی و تونلی

مشاهده

سایر دستگاه ها

سایر دستگاه های صنعتی و کارگاهی مرتبط با صنایع غذایی

مشاهده

سایر ملزومات

سایر قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید و بسته بندی

مشاهده

خط انتاج سکر النبات

سکر النبات تأتی من محلول مشبع من السکر فی الماء، تبلور من خلال آلیة من الوقت ودرجة الحرارة.

لإعداد سکر النبات، یتم خلط السکر أولا مع الماء وفی شکل شراب، یتم تسخین شراب فی وعاء خاص. بعد إزالة الشوائب، یتم تسخین الشراب للسماح لها أن تتبخر وثخن. عندما یکون الشراب مرغوبا فیه، یتم نقله إلى حاویات بلوریة، ومن الجدیر بالملاحظة أنه عند درجة حرارة معینة، اعتمادا على حجم البلورات، إذا حافظت فی درجة حرارة أعلى جعلت أصغر البلوراتخطوط تولید

خط تولید شیره خرما

خط تولید قند

خط تولید نبات

خط تولید آب معدنی

واتساپ گروه صنعتی آرت پک

در صورت تمایل می توانید این مطب را از راه های ارتباطی ذیل به اشتراک بگذاریدوضعیت بازدید

TOP